อักษรวิ่ง

กุลสตรี

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3 การติดตั้งโปรแกรม

   
จากภาพกด ccleaner

จากภาพให้กด ok

จากภาพให้กด Next

จากภาพให้กด I Agree

จากภาพให้กด I Agree

จากภาพให้กด Naxt

จากภาพให้กด Ineball

จากภาพให้กด Run Cleaner

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 จากเว็บไซต์ http://mitdownload.com/desktop-enhancement/285-winstep-nexus-dock-11-6/

Winstep Nexus Dock เป็นโปรแกรมที่จะเพิ่มความสวยหรูใหักับเครื่องของเรา โปรแกรมจะสร้างแถบที่ใช้สำหรับวางไอคอนขึ้นมา ซึ่งเราสามารถนำไอคอนที่เราใช้บ่อยๆ ไปวางไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเรานำเมาส์ไปชี้ที่ไอคอน โปรแกรมก็จะแสดงภาพอนิเมชั่นสวยงามและยังมีความพิเศษ เพิ่มขึ้นมาคือ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนสกินของ dock ได้อย่างอิสระ สามารถหาโหลดได้มากมาย สามารถใช้ widgets อย่างเช่น นาฬิกา, ปฏิทิน, ข่าวสาร RSS, รายงานสภาพอากาศ  ได้ด้วยเป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่าครบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะ รับรองโปรแกรมนี้จะสามารถเพิ่มสีสันให้กับเดสท็อปของเราให้มีสีสันและมีความแตกต่างจากเดิมไปเลยค่ะ มาโหลดไปใช้ดีกว่าค่ะ รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ
 
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

      ข้าพเจ้าชื่อ ด.ญ.กุลสตรี  สุวรรณนาค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10  เลขที่21  โรงเรียนถาวรานุกูล
อำเภอเมื่อง จังหวัดสมุทรสงคราม  สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  10
       กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้(Theory  of  knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ  โปรแกรมWinstep Nexus Dock   มีความสามารถในการสร้างสีสรรค์ให้กับเดสท็อปของเรา จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า
"จะใช้Winstep Nexus Dock สร้างไฟล์ มีความสามารถสร้าสีสรรค์ให้กับเดสท็อปของเราได้อย่างไร"
        การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดั้งนี้
         1. จากอินเตอร์เว็บไซต์http://clickit.fix.gs/index.php?topic=97.0
         2. จากเว็บไซต์http://ruamhua.com
           ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
สามารถ

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการWinstep Nexus Dock

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรม Winstep Nexus Dock ทำ เป็นโปรแกรมฟรีที่จะสร้างสีสรรค์ให้กับเดสท็อปของเราได้อย่างสวยงาม  ได้อย่างไร?